MLM


Multi Level Marketing FM GROUP

Marketing wielopoziomowy, inaczej zwany MLM (ang. multi-level marketing) – również marketing sieciowy.

Marketing to przekazywanie produktu lub usługi od usługodawcy do odbiorcy.

Wielopoziomowy to termin odnosząc się do systemu wynagrodzeń pobieranych przez osoby, które sprawiają, że dostarczany jest dany produkt lub usługa.

MLM polega więc na budowaniu organizacji, w której mnóstwo osób sprzedaje niewiele, bądź też nie sprzedaje wcale produktów, a jedynie kupuje je dla siebie. Bardzo często ten system mylony jest z klasyczną sprzedażą bezpośrednią (od której znacznie się różni – nie musimy sprzedawać), bądź też z piramidą finansową która jest nielegalna (bo w piramidzie żaden produkt ani usługa nie jest przekazywana, stąd nielegalność takiej organizacji). Prekursorem firmy marketingu wielopoziomowego jest Amway.

Marketing wielopoziomowy mylony jest często z konstrukcją znaną jako piramida finansowa. Różnica polega na tym, że w marketingu wielopoziomowym każdy węzeł drzewa sprzedaży może mieć własnych klientów, którym dostarcza towary wg ich potrzeb, przy czym jakość przeważnie przynajmniej w pewnym stopniu odpowiada cenie– a często cena jest niższa w porównaniu do przedmiotów podobnej jakości w sklepach – ze względu na mniejszą ilość pośredników. W piramidach finansowych nie ma zazwyczaj towarów lub występują pseudo towary – np. tzw. raporty. W marketingu wielopoziomowym węzeł zarabia na sprzedaży prowadzonej osobiście oraz na sprzedaży partnerów zgromadzonych w węzłach poniżej własnego. Węzeł nie zarabia na samym pozyskiwaniu nowych węzłów poniżej. W piramidzie finansowej zarobek węzła pochodzi wyłącznie z bardzo wysokiego wpisowego, wpłacanego przez nowych członków struktury za prawo włączenia się w tę strukturę.

Rejestracja W górę